Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri - Erzurum Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni

    Yangın merdiveni, binalarda olası yangın durumlarında insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan kritik bir unsurdur. Yangın, hızla yayılan bir tehlikedir ve insanların hızlı bir şekilde binayı terk etmelerini gerektirecek kadar hızlı bir şekilde gelişebilir. Araştırmalar, yangının başlamasından itibaren sadece 3 dakika içinde yangın yerinin dumanla dolduğunu ve 6 dakika içinde alevlerle kaplandığını göstermektedir. Servis merdivenleri genellikle yangın durumlarında birinci tahliye seçeneği olarak düşünülse de, bu merdivenler yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelebilir. Duman, görmeyi ve solunumu zorlaştırırken, alevler de bu merdivenleri geçişsiz kılabilir. Bu durumda, yangın merdiveni gibi alternatif tahliye yolları hayati önem taşır.
    Yangın merdivenleri genellikle dış cephede, binanın dışına monte edilir ve bağımsız bir yapıya sahiptir. Bu, iç mekanlardaki yangın etkilenmeden, insanların güvenli bir şekilde binayı terk etmelerini sağlar. Yangın merdivenleri, acil durumlar için ayrılmış geniş basamaklara sahip olup, insanların hızlı ve güvenli bir şekilde aşağıya inmelerini sağlar. Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri olarak yangın merdivenleri için tespit, onarım ve yapım hizmetlerini sağlamaktayız.

Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Yangın Merdiveni
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Yangın Merdiveni
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Yangın Merdiveni
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Yangın Merdiveni
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Yangın Merdiveni
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Yangın Merdiveni

Yangın Yönetmeliğinde yangın merdivenlerinin teknik özellikleri, konumlandırılması ve diğer özellikleri belirtillmişitir. Yangın merdivenleri içeriden veya dışarıdan yapılabilmektedir. Dışardan yapılan merdivenler daha az maliyeti ve yer kaybının daha az olmasından dolayı daha çok tercih edilmektedir.

Yangın Merdiveni Çeşitleri

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik iki tip yangın merdivenine izin vermektedir. Bunlar Z Tipi Yangın Merdiveni ve Dairesel Yangın Merdivenidir. Hangi tip yangın merdiveninin seçileceğine karar vermek için aşağıdaki kriterler göz önüne alınmalıdır.

Doğru yangın merdivenine karar verilmesi itfaiye olumlu raporunun alınması için en önemli adımdır.

Z Tipi Yangın Merdiveni

    Yangınla mücadelede söndürme sistemlerinin etkinliği kadar, tahliyelerin sağlanabilmesi için yangın merdiveni bulunması da çok önemlidir. Yangın olayları analiz edildiğinde çoğu can kaybının yangın merdiveni olmamasından ötürü kaynaklandığı görülmektedir. Yasalara uygun şekilde düzenlenen yapı planlarında yangın merdiveni ile ilgili detayların atlanmaması gerekmektedir. Bu konuda Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri olarak danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

    Eski yapılarda bina dışlarına çelik veya yanmayan malzemelerden yapılan yangın merdivenleri, yeni yapılarda (okul, alışveriş merkezi veya benzeri binalarda) ise binaya bitişik şekilde imar edilen beton merdivenleri şeklinde de bulunabilmektedir. Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri olarak olarak binalarınıza yapılacak yangın merdivenlerini en kaliteli çelik malzemelerden imal ederek hizmetinize sunuyoruz.

    İlgili yasal düzenlemelere yüzde yüz uyumlu şekilde ürettiğimiz ve montajını gerçekleştirdiğimiz yangın merdivenleri, yapılacak imar denetimlerinde de tam not almaktadır.

Yangın Merdiveni Yönetmelik

Yangın merdiveni yönetmelik hükümlerine göre 4 kattan fazla olmayan oturum amaçlı binalarda bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tür binalarda binanın içindeki birimlerin kapısı ile ana çıkış arasında en fazla 15 metre mesafe olması gerekir. Böylelikle yangın merdiveni konulmasına ihtiyaç duyulmaz. Ancak diğer binalarda yangın merdiveni gerekliliği de belirtilmektedir.

Ülkemizdeki konut sayısı arttıkça yangın ihtimalleri de artmaktadır. Bu yüzden yeni yapılan konutlarda yangın riski değerlendirilirken kaçış yolları ana düşüncelerden biri olmaktadır.

İlgili yönetmelikte;
a) Bina yüksekliğinin 21.50 metreden az olduğu oturma amaçlı binalarda ana çıkış yeterli olmaktadır.
b) Bina yüksekliğinin 21.50 metreden çok, 30.50 metreden az olduğu yerlerde bina için iki merdiven düzenlenmesi zorunludur.
c) Bina yüksekliğinin 30.50 metreden çok, 51.50 metreden az olduğu yerlerde 2 kaçış merdiveni yapılması zaruridir.
d) Bina yüksekliğinin 51.50 metreden çok olduğu yerlerde ise korunumlu en az 2 kaçış merdiveni yapılması zorunludur.

Yangın Merdiveni İmalatı

Söz konusu can kayıplarının yaşanabileceği yangın felaketleri olduğunda yangın merdiveni imalatının önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yangın merdivenleri olmamasından kaynaklı toplu yaşam merkezlerindeki yangın kaynaklı can kayıpları üzücü olsa da alınması gereken önlemlerin sorgulanması açısından önemli istatistik sunmaktadır.

Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri tarafından kullanılan kaliteli malzemelerden üretilen yangın merdivenleri, ihtiyaç halinde binadaki kişilerin tahliyesini sağlayacak ve gerektiğinde müdahale ekiplerinin bu yoldan binaya girişine yardımcı olacaktır. Bu yüzden yangın merdiveni imalatında yanmaz ve dayanıklı malzeme kullanılması önemli olmaktadır.

Yangın Merdiveni Fiyatları

Tüm ürünlerimizde olduğu gibi yangın merdiveni fiyatlarında da müşteri memnuniyeti odaklı düşünmekteyiz. Kaliteli ürünleri sunmanın belirli bir maliyeti olsa da ödeme planlarımızı gördükten sonra en kaliteli ürünleri tercih edeceksiniz.

Yangın tehlikesinin açabileceği çok daha büyük zararlar yerine daha az maliyetli yangın merdivenleri, otomatik söndürme sistemleri ve yardımcı ekipmanlar kendinizi güvende hissetmenizi ve yatırımlarınızı korumanızı sağlayacaktır.

Yangın Merdiveninin Kontrolü

Yangın merdivenlerinin imal edildikleri atölyelerde kontrolünün sağlanması da önemlidir. Devlet tarafından kontrol edilen yangın merdivenlerinin talimatnamelere uygunluğu denetlenmektedir.

Yangın merdiveni dışarıdan binanın bir parçası şeklinde göründüğü için, eğreti durmamalı, binanın genel şemasında yer etmelidir. Yangın merdivenlerinin imal edildikleri metallerin her türlü iklim şartında deforme olmadan, aynı yapısını koruması önemlidir. Binanın dış cephesindeki yangın merdivenleri her türlü yağış, don olayları, sıcak ve rüzgara maruz kalacağı için, yapılacağı maddeye dikkat edilmesi gerekir.

Adı yangın merdiveni olsa da sel ve deprem afetlerinde de en yakın merdiven olarak kullanılacak olan bu merdivenler, binaların olmazsa olmazlarındandır. Güvenli bir yangın merdiveninin önemi, insanların canını kurtardığında daha iyi anlaşılacaktır.

Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri WhatsApp Hattı