Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri - Erzurum Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Tüplerde basınçlı halde tutularak her an yangına müdahaleye hazır halde bulunan kimyasal içerikler köpüklü söndürme sistemleri olarak adlandırılır ve yangına karşı en etkili sistemlerden biridir. Otomatik sistemlerde geniş bir alanı koruma özelliğine sahiptir. Sıvı yakıtların etkin olarak kullanıldığı tesislerde ve sınaî işlemlerin yapıldığı büyük fabrikalarda kullanım alanı oldukça geniştir.

Farklı kimyasal bileşenlerin laboratuar ortamında bir araya getirilerek hangi yangın türlerinde etkili olmasının incelenmesinin ardından, uygun alanlarda söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere depolanmaktadır. Yangınlarda en fazla kullanılan köpüklü söndürme sitemi türleri protein bazlı, sentetik bazlı ve film oluşturucu türlerdir. Yangın türleriyle etkili mücadele konusunda yangın firmaları tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yangınla mücadelede alevlerin havayla temasının kesilmesi ve ardından yangının kontrol altına alınması esasına dayanan bir çalışma prensibi, köpüklü yangın söndürme sistemlerinin etkili olmasının en temel sebebidir.

Yangınla mücadele ve yangından korunma ile ilişkili tüm kanuni prosedürler, uyulması gereken genel standartları içermektedir. Yangın söndürme sistemlerinin üretimi, montajı ve kullanımı konusunda ilgili yasal mevzuatlara uymak önemlidir.

Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri
Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı

Köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımı mevzuatlara uygun şekilde yapılarak, güvenliği en fazla sağlayacak şekilde montaj edilmektedir. Oluşabilecek yangın durumlarında en etkili söndürme içeriğinin belirlenmesi bilimsel olarak yapılmaktadır. Manuel veya otomatik söndürme sistemlerinde kullanılacak kimyasal içerik de bilimsel yaklaşımlar esas alınarak belirlenmektedir.

Sprinkler kullanılacak köpüklü söndürme sistemlerinde, yangın riski olan bölgelerin tamamına hakim olacak sayıda sprinkler kullanılması önemlidir.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Tasarımı

Köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımı mevzuatlara uygun şekilde yapılarak, güvenliği en fazla sağlayacak şekilde montaj edilmektedir. Oluşabilecek yangın durumlarında en etkili söndürme içeriğinin belirlenmesi bilimsel olarak yapılmaktadır. Manuel veya otomatik söndürme sistemlerinde kullanılacak kimyasal içerik de bilimsel yaklaşımlar esas alınarak belirlenmektedir.

Sprinkler kullanılacak köpüklü söndürme sistemlerinde, yangın riski olan bölgelerin tamamına hakim olacak sayıda sprinkler kullanılması önemlidir.

Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü Sprinkler Sistemi

Köpüklü söndürme bileşenlerinin tanklar sayesinde basınçlı bir şekilde korunması ve gerektiğinde yangına karşı müdahalede kullanılması, köpüklü sprinkler sisteminin en temel özelliğidir. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin devreye girmesiyle sprinkler uçlardan yangına müdahale başlamaktadır.

Zaman söz konusu olmaksızın otomatik olarak devreye giren sprinkler sistemde, maddi değeri yüksek işletme materyallerinin korunması, yangın anında binada olan personelin tahliye edilmesi ve can-mal kaybının minimize edilmesi daha kolay sağlanmaktadır.

Köpüklü Yangın Söndürme Tüpü Özellikleri

Sadece otomatik sistemlerde değil genel olarak her yerde kullanılabilen köpüklü yangın söndürme tüpü özelliklerinden en önemlisi basınç değerlerinin okunmasıdır. Yangın vuku bulmadan önce periyodik kontrollerinin yapılması, kullanımının tam olarak bilinmesi ve alevlere uygun şekilde müdahale edilmesi yangın tüpü kullanımında dikkat edilecek önemli hususlardandır.

Tüpün üzerinde bulunan basınç göstergesinin gereken seviyede olması, değerlerin yeterli olmaması durumunda yeniden dolum işleminin gerçekleştirilmesi, söndürücü madde ilave edilmesi gibi konular belirli bir eğitimle verilecek konulardır.

Köpüklü Yangın Söndürücü Nerelerde Kullanılır?

Aşağıda köpüklü yangın söndürücü nerelerde kullanılır sorusunun cevabı yer almaktadır.

Göksan Yangın ve Güvenlik Sistemleri WhatsApp Hattı